Wysoccy - Materiały Budowlane Chojnice

Budowa domu
WYSOCCY Spółka Jawna

ul. Zakładowa 4
89-600 Chojnice
tel. 52 397 14 48
tel./fax 52 397 80 71
Szukaj na stronie:

Okna i drzwi balkonowe
Majewski
Vetrex - autoryzowany przedstawiciel
Polityka jakości

Izolacja i docieplenie > Styropian

Powrót

ARBET

 
 Płyty styropianowe
Duropian XPS
PŁYTY STYROPIANOWE

           Styropian jako materiał izolacyjny (izolacja termiczna i akustyczna) stosowany jest w budownictwie od ponad 40 lat.
Mimo postępu technologii jest w dalszym ciągu materiałem niezastąpionym.

Płyty styropianowe EPS 50 – 042

          Mogą być stosowane w miejscach nie wymagających przenoszenia obciążeń mechanicznych, w szczególności do izolacji cieplnej:
- ścian szczelinowych z wentylowaną i nie wentylowaną
   szczeliną powietrzną
- szczelin dylatacyjnych
- w konstrukcjach wewnętrznych ścianek działowych
- ścian w konstrukcji szkieletowej z okładziną
- stropów od spodu z okładziną
- podłóg między legarami
- w lekkich stropach szkieletowych z okładziną
- pomiędzy krokwiami
- w stropodachach wentylowanych
- Wymiary płyt 1000x500
- Grubość płyt od 10 do 250 mm
- Frezowanie - zabezpiecza przed powstawaniem mostków 
   termicznych
- Głębokość frezu - 16 mm
- Na indywidualne zamówienie wymiary do
   4000x1200x1000 mm


Płyty styropianowe EPS 70 – 040 FASADA

          Mogą być stosowane w miejscach wymagających przenoszenia małych obciążeń mechanicznych, w szczególności do izolacji cieplnej:
- ścian z elementami z okładziną i wentylowaną szczeliną
   powietrzną
- ścian przy ocieplaniu "metodą lekką-mokrą" (tzw. zewnętrzny
   zespolony system ocieplania lub tzw. bezspoinowy system
   ocieplania)
- wieńców w metodzie szalunku traconego pod tynk
- nadproży i ościeży
- stropów od spodu przy "metodzie lekkiej-mokrej"
- stropów żelbetowych
- dachów stromych pod konstrukcją nośną
- Wymiary płyt 1000x500
- Grubość płyt od 10 do 250 mm
- Frezowanie - zabezpiecza przed powstawaniem mostków
   termicznych
- Głębokość frezu - 16 mm
- Na indywidualne zamówienie wymiary do
   4000x1200x1000 mm

Płyty styropianowe EPS 100 - 038 DACH/PODŁOGA

          Mogą być stosowane w miejscach wymagających przenoszenia większych obciążeń mechanicznych, w szczególności do izolacji cieplnej:
- przy ogrzewaniu podłogowym
- cokołów przy "metodzie lekkiej-mokrej"
- ścian poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwodną,
   przy ich normalnym obciążeniu
- podłóg pod podkładem z prefabrykowanych płyt
- podłóg pod podkładem posadzkowym, przy ich normalnym
   obciążeniu
- podóg na gruncie z podkadem posadzkowym przy ich
   normalnym obcieniu
- stropodachów pełnych bez dostępu
- Wymiary płyt 1000x500
- Grubość płyt od 10 do 250 mm
- Frezowanie - zabezpiecza przed powstawaniem mostków
   termicznych
- Głębokość frezu - 16 mm
- Na indywidualne zamówienie wymiary do
  4000x1200x1000 mm

Płyty styropianowe EPS 200– 036 DACH / PODŁOGA / PARKING

          Mogą być stosowane w miejscach wymagających przenoszenia dużych obciążeń mechanicznych, w szczególności do izolacji cieplnej:
- posadzek w obiektach przemysłowych i magazynowych
- dachów odwróconych i zielonych tarasów - posadzek
   w halach i garażach
- cokołów przy "metodzie lekkiej-mokrej"
- ścian poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwodną,
   przy ich silnym obciążeniu
- podłóg pod podkładem posadzkowym, przy ich silnym
   obciążeniu
- podłóg na gruncie z podkładem posadzkowym, przy ich
   silnym obciążeniu
- na konstrukcji nośnej pod pokrycie dachówką

          Ta odmiana styropianu może być także stosowana jako wypełnienie konstrukcyjne nasypów drogowych i kolejowych, przyczółków mostów i innych konstrukcji inżynierskich, a także jako warstwa izolująca przed przemarzaniem w konstrukcjach drogowych.

- Wymiary płyt 1000x500
- Grubość płyt od 10 do 250 mm
- Frezowanie - zabezpiecza przed powstawaniem mostków
   termicznych
- Głębokość frezu - 16 mm
- Na indywidualne zamówienie wymiary do
   4000x1200x1000 mm

  

Płyty styropianowe EPS 250 - 036 PODŁOGA  / PARKING

          Mogą być stosowane w miejscach wymagających przenoszenia bardzo dużych obciążeń mechanicznych, w szczególności do izolacji cieplnej:
- posadzek w obiektach przemysłowych i magazynowych
- dachów odwróconych i zielonych tarasów
- podłóg na gruncie z podkładem posadzkowym, przy ich
   silnym obciążeniu
- stropodachów i dachów z możliwością parkowania
Ta odmiana styropianu może być także stosowana jako wypełnienie konstrukcyjne nasypów drogowych i kolejowych, przyczółków mostów i innych konstrukcji inżynierskich, a także jako warstwa izolująca przed przemarzaniem w konstrukcjach drogowych.

- Wymiary płyt 1000x500
- Grubość płyt od 10 do 250 mm
- Frezowanie - zabezpiecza przed powstawaniem mostków
   termicznych
- Głębokość frezu - 16 mm
- Na indywidualne zamówienie wymiary do
  4000x1200x1000 mm


 
Hydropian

          Hydrofobowe płyty styropianowe o obniżonej chłonności wody (EPS P)

Opis produktu:
          Hydropian to nowoczesny produkt łączący w sobie trzy niezwykle istotne dla materiałów izolacyjnych cechy - bardzo małą chłonność wody, doskonałe parametry izolacyjności cieplnej i dużą odporność na obciążenia. Wytwarzany jest ze specjalnego surowca w postaci hydrofobizowanego tworzywa polistyrenowego. Dzięki zastosowaniu wysokozaawansowanej technologii wytwarzania, Hydropian charakteryzuje się szczególnie wysoką spoistością (powyżej 95%). Gwarantuje to bardzo niską nasiąkliwość wodą nawet przy długotrwałym, (miesięcznym) zanurzeniu. Jest także materiałem wyjątkowo odpornym na zmiany wywołane cyklami wielokrotnego zamrażania i odmrażania.

Zastosowanie Hydropianu:
          W budownictwie mieszkaniowym jedno i  wielorodzinnym, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej oraz przemysłowym, w nowo budowanych lub modernizowanych obiektach. Ze względu na swoje właściwości Hydropian powinno się stosować w miejscach szczególnie narażonych na silne, długotrwałe zawilgocenie i poddanych wysokim naprężeniom mechanicznym, jak:
- ściany piwnic, podmurówek i fundamentów;
- posadzki, podłogi na gruncie i tarasy, szczególnie pracujące
   pod obciążeniem;
- "zielone tarasy" i "wiszące ogrody";
- dachy płaskie i o odwróconym układzie warstw
   tzw. "dachy odwrócone";
- parkingi dachowe, garaże;
- w budownictwie drogowym i mostowym jako wypełnienie
   nasypów, w konstrukcjach inżynierskich.

Parametry techniczne:
- materiał samogasnący;
- wymiary płyt 1000 x 500 mm;
- grubość płyt od 20 do 200 mm;
- gęstość pozorna od 30 kg/m3;
- możliwość profilowania krawędzi płyt "na zakładkę"
   (płyty frezowane).

 
Ryflopian

          Płyty styropianowe ryflowane (EPS 70-040)

Opis produktu:
          Ryflopian to płyty styropianowe o powierzchni ze specjalnie wyciętymi (ryflowanymi) rowkami, przez które swobodnie przemieszcza się powietrze. Wycięcia mają głębokość 1,5 cm, a ich łączna powierzchnia jest większa od powierzchni gładkiej. Takie rozwiązanie zapewnia w konstrukcjach szkieletowych, oprócz doskonałej izolacji cieplnej, wentylację przestrzeni pomiędzy warstwą izolacji a płytami poszycia. Zapobiega to utrzymywaniu się wilgoci i umożliwia odprowadzanie pary wodnej na zewnątrz.

Zastosowanie Ryflopianu:
           Ryflopian jest szczególnie polecany przy wykonywaniu izolacji cieplnej ścian w konstrukcjach szkieletowych domów drewnianych. Pozwala on, poprzez odprowadzanie wilgoci na zewnątrz, wyeliminować niekorzystny wpływ pary wodnej na płyty poszycia. Doskonale sprawdza się również jako materiał ociepleniowy ułożony pomiędzy krokwiami w izolacji cieplnej dachu skośnego (od strony poszycia dachu potrzebna jest szczelina wentylacyjna, przez którą odprowadzana jest wilgoć, zastosowanie Ryflopianu eliminuje konieczność projektowania jej w konstrukcji dachu).
- materiał samogasnący;
- wymiary płyt 1000 x 500 mm;
- grubość płyt od 50 do 200 mm;
- gęstość pozorna od 15 kg/m3
 
PARAMETRY TECHNICZNE Ryflopianu EPS 70-040
EPS EN 13163 T2-L2-W2-S1-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

 
Tonopian

          Płyty styropianowe do izolacji akustycznej (EPS T)
Tłumienie dźwięków uderzeniowych na poziomie 32 dB!!!

Opis produktu:
          Tonopian to elastyczne płyty styropianowe przeznaczone do zastosowań, w których istotne znaczenie ma izolacja akustyczna. Do ich produkcji stosuje się specjalny surowiec i odpowiedni proces jego obróbki. Dzięki temu uzyskany materiał posiada strukturę zapewniającą doskonałe tłumienie dźwięków uderzeniowych i pozwala zapewnić wszelkiego typu budowlom bardzo dobrą ochronę przed hałasem.

Zastosowanie Tonopianu:
           Podstawowym zastosowaniem Tonopianu jest izolacja akustyczna stropów poprzez zastosowanie dwuwarstwowego układu zwanego podłogą pływającą. W takim rozwiązaniu podłoga oddzielona jest od konstrukcji nośnej warstwą Tonopianu.  Pozwala to uzyskać bardzo wysokie parametry ochrony akustycznej przy równoczesnej pewności, że materiał izolacyjny spełni wymagania dotyczące wytrzymałości na ściskanie przy długotrwałym obciążeniu. Tonopian powinien być stosowany do izolacji stropów międzykondygnacyjnych w każdym budynku mieszkalnym i użyteczności publicznej, ze względu na wymagania ochrony akustycznej budowli określone w Polskiej Normie PN-B-02151-3:1999. Zastosowanie Tonopianu zapewnia uzyskanie współczynnika tłumienia dźwięków uderzeniowych na poziomie 32dB, jest to średnio o 10 dB więcej niż wymaga norma i odpowiada klasie akustycznej podłogi (PP-28). Płyty Tonopian zastosowane w podłodze pływającej pełnią dodatkową funkcję izolacji cieplnej.

Parametry techniczne:
- materiał samogasnący;
- tłumienie dźwięków uderzeniowych na poziomie 32dB;
- wymiary płyt 1000 x 500 mm;
- grubość płyt (dL/dB) 33/30, 38/35, 43/40 mm
   (bez obciążenia/ pod obciążeniem);
- na indywidualne zamówienie wymiary
   do 3000 x 1000 x 1000;
- gęstość pozorna od 8 do 12 kg/m3.DUROPIAN XPS

           Duropian XPS to polistyren ekstrudowany – doskonały materiał termoizolacyjny wykorzystywany w budownictwie już od wielu lat. Jego podstawowymi zaletami jest bardzo duża wytrzymałość na obciążenia mechaniczne, niezwykle mała nasiąkliwość wodą nawet przy jej długotrwałym działaniu i szczególnie dobre właściwości termoizolacyjne.

          Duropian XPS jest produkowany z takiego samego surowca jak styropian, jednak proces produkcji jest inny. Surowiec wtłaczany jest do specjalnej formy, odpowiedniej dla finalnego produktu, gdzie następuje jego spienianie z wykorzystaniem ekologicznych, wolnych od związków freonu gazów. W wyniku tego procesu powstaje płyta termoizolacyjna o odpowiednim kształcie, fakturze powierzchni i wykończeniu krawędzi. Duropian XPS nie jest cięty na płyty z bloków. Między innymi dlatego charakteryzuje się szczególnie małą nasiąkliwością wodą.

          Granulki polistyrenu w Duropianie XPS są małych rozmiarów, ciasno upakowane i nie poprzecinane, dlatego materiał posiada doskonałe parametry izolacyjności cieplnej i wytrzymałości na obciążenia mechaniczne.

          Duropian XPS jest również całkowicie odporny na działanie grzybów i pleśni, nie jest podatny na korozję biologiczną i nie jest toksyczny. Dzięki swoim cechom jest doskonałym materiałem termoizolacyjnym szczególnie przydatnym do zastosowań w ekstremalnie trudnych warunkach, przy długotrwałym narażeniu na działanie wody i dużych obciążeń. Wszędzie tam, gdzie inne materiały izolacyjne uległyby zniszczeniu lub uszkodzeniu, albo ich parametry znacznie by się obniżyły, można zastosować Duropian XPS.

Podstawowe Zalety Duropianu XPS:
- doskonałe, niezmienne w czasie parametry izolacyjności termicznej;
- wysoka wytrzymałość mechaniczna, w tym bardzo wysoka
- wytrzymałość na ściskanie;
- jednorodna gęstość w całej masie;
- stabilność wymiarowa;
- odporność na działanie wilgoci oraz prawie zerowa nasiąkliwość;
- mrozoodporność;

           Duropian XPS jest produktem oferowanym przez FS Arbet, posiada Atest Higieniczny PZH numer HK/B/0319/01/2004, dopuszczony jest do stosowania w całej Europie – posiada znak CE i jest zgodny z Normą europejską EN 13164:2001, która ma status Polskiej Normy.

          Duropian XPS – powierzchnia gładka z naskórkiem, standardowa płyta do typowych zastosowań np. docieplenia ścian

          Duropian XPS W – powierzchnia plastra miodu - wafla, przy klejeniu do ściany umożliwia pewniejsze „chwytanie kleju”

          Duropian XPS T – powierzchnia gładka z grubymi rowkami, umożliwia drenażowe odprowadzanie wody, np. do zastosowania w przypadku docieplania fundamentów

          Duropian XPS RF – powierzchnia szorstka z drobnymi rowkami, umożliwia lepsze „chwytanie kleju”

          Duropian XPS R– powierzchnia szorstka bez naskórka, do produkcji płyt warstwowych, umożliwia pewniejsze klejenie (PCV, blacha itp.)Lokalizacja
Mapa Polski Wysoccy - dojazd, ul. Zakładowa
Projekt © strony internetowe, cms